Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Административно обслужване в кв. "Акации"
    В изпълнение на поетите пред гражданите ангажименти за бързо, ефективно и удобно административно обслужване, от юли 2016г. се предоставят административни услуги в кв. „Акации”. 
       В сградата на Клуба на пенсионера в кв. "Акации" е обособено работно място, свързано с Центъра за информационно обслужване и информация /ЦИОУ/в община Белослав. 
    Всeки четвъртък от 10:00 до 12:00 часа, гражданите на квартал "Акации" имат възможност да получават административни и технически услуги на адрес : гр.Белослав, кв.Акации
           ул."Захари Стоянов" №3 А
     
      Оборудването и функционирането на изнесен център за административни услуги има за цел да пести време на гражданите от квартал „Акации” и да направи предоставяните административни услуги по – бързи и удобни за потребителите.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата