Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Документи и бланки

Заповед за образуване на избирателните секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г. на територията на община Белослав

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Белослав

Покана за участие в консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии в община Белослав

Заповед №690 за определяне местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на избори за избиране на президент и вицепрезидент.

Заповед №689 за определяне на местата за поставяне на агитационни материали във връзка с провеждане на национален референдум на 06.11.2016г.

Информационен лист за Национален референдум на 06.11.2016г.

Заповед за определяне на помещения за ползване при провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 06.11.2016г.

Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г.

Хронограма за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Списък на изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Списък на книжата за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Заповед за определяне на списък с адреси и телефони на избирателните секции на територията на община Белослав 

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата