Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи

Предстоящи информационни дни по стартирал прием по процедура BG06RDNP001-19.103 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“
09.10.2018
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на информационни дни във връзка с текущ прием в...

ЕКИПЪТ НА МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОСЛАВ И АВРЕН.
05.10.2018
В началото на месеца се проведоха два поредни информационни дни в общините Белослав и Аврен по обявен прием в ИСУН, по Оперативна програма „Иновации и...

05.10.2018 г. - СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА
05.10.2018
Под мотото “Щастливи и усмихнати” в инициативата се включиха всички училища и детски градини на територията на общината. Ученици и деца организираха много забавни игри,...

Поздрав от кмета на община Белослав по случай Международен ден на учителя.
05.10.2018

Поздравителен адрес от кмета на община Белослав по повод 1 октомври по повод Международния ден на възрастните хора.
01.10.2018

Празничен концерт по повод Международния ден на възрастните хора се проведе в гр. Белослав
01.10.2018
По случай 1 октомври - Международен ден на възрастните хора, Община Белослав организира празничен концерт. Празникът се проведе в НЧ "Съзнание - 1926" гр. Белослав,...

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата