Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
27.02.2020
Уважаеми жители и гости на община Белослав, Считано от 01.03.2020 г., общественият превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от...

Информация във връзка с проведена пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
26.02.2020
Информация във връзка с проведена пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" На...

С решение на Министерски съвет № 83 от 06.02.2020 г. е одобрен Национален план за действие по заетостта за 2020 г., с който се въвежда Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“.
25.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е С решение на Министерски съвет № 83 от 06.02.2020 г. е одобрен Национален план за действие по...

г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител на област Варна и заместник председател на съвета организира приемна с граждани.
11.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с осъществяване дейността на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията към Областна администрация...

Заповед на кмета на община Белослав за предприемане на превантивни мерки за неразпространението на новия коронавирус (2019-nCoV)
07.02.2020
Заповед № 86/07.02.2020 на кмета на община Белослав за предприемане на превантивни мерки за неразпространението на новия коронавирус (2019-nCoV)

Покана за участие в публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2020 г.
03.02.2020
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОКАНА В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза...

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата