Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Избори 2015
16.10.2010год.
Заповед за поставяне на агитационни материали за изборите за избиране на общински съветници и кметове

14.10.2015год.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

01.10.2015год.
Покана за консултации за определяне състава на подвижна СИК в община Белослав

25.09.2015год.

Заповед за поставяне на агитационни материали за изборите за избиране на общински съветници и кметове на 25.10.2015 г

Заповед за поставяне на агитационни материали за изборите за избиране на общински съветници и кметове на 25.10.2015 г стр.2


24.09.2015год.

Избирателни списъци - част ІІ 

Избирателни списъци - част ІІ файл2

11.09.2015
год.

Покана до политическите партии за провеждане на консултации за съставите на СИК в община Белослав

10.09.2015год.
Избирателни списъци за избиране на Общински съветници и Кметове.

Избирателни списъци за национален референдум.

26.08.2015год.

Заповед 611 и заповед 612 от 25.08.2015год. на Кмет на Община Белослав

18.08.2015год.

Протокол за извършена проверка в община Белослав на основание § 16, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗГР


Страница 2 от протокол за извършена проверка

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за състава на общинска избирателна комисия в община Белослав
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата