Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️АЧС❗️❗️❗️
15.08.2019
На вниманието на всички заинтересовани лица: Представяме Ви информация за "Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните", във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете.

КОНЦЕРТ НА ФАНДАНГО В БЕЛОСЛАВ!
03.08.2019
ОЧАКВАМЕ ВИ! КЪДЕ?: ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД В ГР. БЕЛОСЛАВКОГА?: 04.08.2019 от 20:30ч. #Fandango #Beloslav #EdnoRazlichnoLyato2019

Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”
03.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”, договор BG05M9OP001-2.040-0032-С01 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.Кандидатите за потребители трябва да бъдат:➢ Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;➢ Лица с валидно експертно...

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”
01.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”, договор BG05M9OP001-2.040-0032-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Белослав О Б Я В Я В Аподбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа на територията на община Белослав• Здравни /социални специалисти • Психолог Изисквания за заемане длъжността здравни /социални специалисти: образователно-квалификационна степен "специалист", професионална квалификация "Медицинска сестра", "Фелдшер" или...

❗️В А Ж Н О !❗️ ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИВИ СВИНЕ ТИП "ЗАДЕН ДВОР" ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДБХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА. ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ДЕНЯТ Е - 06.08.2019 Г. /ВТОРНИК/
31.07.2019
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИВИ СВИНЕ ТИП "ЗАДЕН ДВОР" ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДБХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА. ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ДЕНЯТ Е - 06.08.2019 Г. /ВТОРНИК/

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ СВИНЕ
30.07.2019
Информираме всички собственици, които отглеждат свине за собствени нужди, че е получено писмо от Областния управител на област Варна, с което ни информира за взетите решения и мерки на заседание на „Централния епизоотичен съвет“, а именно: определена е 20км-ва зона от индустриалните свиневъдни комплекси, в която не трябва да има лични стопанства в които се отглеждат свине.   Повече информация можете да видите тук:Писма от Министър на земеделието, горите и храните и Областен управител на област с  административен център - гр. Варна - Изтегли от ТУК

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата