Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав

Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна с взето единодушно следното решение: До края на извънредното положение, всички пристигащи пътнически влакове да не спират на спирка Варна (Стара гара Варна).
31.03.2020

С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Агенцията по заетостта обръща внимание отново на възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване).
31.03.2020
Чрез нея клиентите й могат да продължат да използват и електронната услуга за регистрация на търсещите работа лица, която е базирана на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ), раздел „Социални дейности”/„Безработица и насърчаване на заетостта”, на следния линк: https://egov.bg/…/egov/services/social-services/unemployment.

С какво могат да са полезни доброволците в условията на епидемичната обстановка?
27.03.2020
• Помощ на служителите от социален патронаж - логистична поддръжка на възрастни хора, трудноподвижни, карантинирани граждани – доставка на продукти от първа необходимост: храна и медикаменти, изпълняване на рецепти и лекарства по рецептурни книжки; • Помощ на служителите от общините при извършването на дезинфекция на обществени места или автобуси от градския транспорт, деконтаминация на влизащи в града автомобили; • Помощ на служителите от РПУ на организираните КПП; • Разпространяване на полезна информация сред етническите групи и квартали с такова насление; • Логистична помощ на медицинските заведения – изпълняване на различни доставки, спрямо нуждите на медицинските заведения Мерки за безопасност на доброволците, препоръки към тях:• Преди...

З А П О В Е Д № 214 гр.Белослав, 27.03.2020 г. на кмета на община Белослав
27.03.2020
З А П О В Е Д№ 214гр.Белослав, 27.03.2020 г. На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповеди № № РД-01-124/ 13.03.2020 година и РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб, Н А Р Е Ж Д А М 1. Да се провежда редовен инструктаж на персонала, шофьори и кондуктори в обслужващите автобуси, изпълняващи превоз по автобусни линии...

Актуализирана Заповед № 212 от 26.03.2020 г. на кмета на община Белослав за предприемане на превантивни мерки за неразпространението на новия коронавирус (2019-nCoV)
26.03.2020

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително.
26.03.2020
❗️СЪОБЩЕНИЕ❗️ Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително. Заповедта е във връзка с обявеното на 13 март извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата