Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи

❗С Ъ О Б Щ Е Н И Е❗
12.06.2019
❗С Ъ О Б Щ Е Н И Е❗ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАДА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА, В СЪБОТА НА 15.06.2019 ГОДИНА, ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО ГРОБИЩНИTE ПАРКOВЕ В ГРАД БЕЛОСЛАВ И СЕЛО СТРАШИМИРОВО ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК: ТРЪГВАНЕ ОТ:• кв.”Младост” гр.Белослав : 8.00 ч., 8.30 ч.• Спирка Общината – 8.05 ч.; 8.35 ч.• Спирка Църквата – 8.10 ч.; 8.40 ч.• Гробищния парк в Белослав : 10 ч. ; 10.30 ч.• От пенсионерски клуб в кв.”Акации”- 8.30 ч.; 9.00 ч.

Нестле за живей активно 2019 в Белослав
11.06.2019
Инициативата „Нестле за живей активно! 2019“ ще зарадва жителите на община Белослав, като им предостави възможност да изживеят един ден от лятото със спортни активности. Денят на „Нестле за живей активно! 2019“ ще започне точно в 09,30 часа на 23 юни на стадион "Димитър Ватев" в град Белослав.„Нестле за живей активно! 2019“ е мащабен дългосрочен проект и има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата стартира през 2006 г. и до момента към нея ежегодно са се включвали значителен брой общини. Общинска администрация - Белослав подкрепя инициативата и кани жителите и гостите на община Белослав...

ЛЯТНОТО НАСТРОЕНИЕ ЗА М. ЮНИ! ОЧАКВАМЕ ВИ!!! 🍀☀️🎭🎨
11.06.2019

„Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
07.06.2019

Днес, кметът на Община Белослав, инж. Деян Иванов подписа пореден Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“.
05.06.2019
Днес, кметът на Община Белослав, инж. Деян Иванов подписа пореден Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“. Спечеленият проект на Община Белослав е за „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост” о подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., възлизащ на 1 100 000 лв. Проектът обхваща следните улици за изграждане и рехабилитация в квартал „Младост“ град Белослав: ул."Цар Освободител",...

По повод Международния ден на околната среда, 5-ти юни, представители на „Манекс Сън“ АД представи в Община Белослав инвестиционната програма на дружеството, касаеща опазване на околната среда.
05.06.2019
По повод Международния ден на околната среда, 5-ти юни, представители на „Манекс Сън“ АД представи в Община Белослав инвестиционната програма на дружеството, касаеща опазване на околната среда. Срещата беше открита от инж. Светла Колева - Заместник кмет на община Белослав, а г-н Венцислав Николов - Ръковдител "Инвестиционна политика" към "Манекс Сън' АД представи пред аудиторията инвестиционна програма и разрешение за възстановяване на пречиствателна станция и торохранилището на "Манекс Сън" АД. Г-н Николов, също така, подчерта, че Дружеството „МАНЕКС СЪН" АД има планирани промени в работата на инсталациите, разположени на територията на свинекомплекса в с. Слънчево, община Аксаково, обл. Варна. Една от...

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата