Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи

Предстоящи информационни дни по стартирал прием по процедура BG06RDNP001-19.103 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“
09.10.2018
  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на информационни дни във връзка с текущ прием в ИСУН за набиране на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.103 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“, както следва: - 29.10.2018 г. от 11:00 часа в Гр. Белослав – Заседателна зала при Община Белослав;- 30.10.2018 г. от 11:00 часа в с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен . ОЧАКВАМЕ ВИ!ЕКИПЪТ НА СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

ЕКИПЪТ НА МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОСЛАВ И АВРЕН.
05.10.2018
В началото на месеца се проведоха два поредни информационни дни в общините Белослав и Аврен по обявен прием в ИСУН, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура: BG16RFOP002-1.008 по мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Екипът на Местна инициатвна група „Аврен-Белослав“. Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ и г-жа Николинка Димова – Експерт по прилагане на СВОМР, които детайлно представиха насоките за кандидатстване по отворената процедура към настоящия момент. В хода на проведенета дискусия, участниците получиха изчерпателни отговори на своите въпроси. На информационната среща присъстваха представители на местния бизнес в Белослав...

05.10.2018 г. - СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА
05.10.2018
Под мотото “Щастливи и усмихнати” в инициативата се включиха всички училища и детски градини на територията на общината. Ученици и деца организираха много забавни игри, послания и изяви свързани с празника. Осигурени бяха стикери с усмивка на всички деца и ученици.По традиция деня се отбелязва всеки първи петък на месец октомври. Празникът се чества за първи път в американския град Уорчестър, щата Масачузетс, на 1 октомври 1999 г. Хиляди ученици от Уорчестър изготвят картички с усмихнатото лице, които изпращат на болници и клиники. Това се превръща в национално и международно водещо събитие на новинарските потоци. Специално за този ден пощенските...

Поздрав от кмета на община Белослав по случай Международен ден на учителя.
05.10.2018

Поздравителен адрес от кмета на община Белослав по повод 1 октомври по повод Международния ден на възрастните хора.
01.10.2018

Празничен концерт по повод Международния ден на възрастните хора се проведе в гр. Белослав
01.10.2018
По случай 1 октомври - Международен ден на възрастните хора, Община Белослав организира празничен концерт. Празникът се проведе в НЧ "Съзнание - 1926" гр. Белослав, където в киносалона си дадоха среща пенсионерските клубове от общината.В програмата взеха участие ученици от училищата на територията на общината, които поздравиха своите баби и дядовци с песни и танци.Хората от златната възраст бяха уважени и от кмета на община Белослав инж. Деян Иванов, който всяка година не пропуска възможността да засвидетелства своето внимание и респект към тях.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата