*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи

Съобщение
11.12.2017
Уважаеми жители на Община Белослав,Общинска администрация уведомява всички, че поради непредвидени обстоятелства, насрочените срещи за Годишния отчет на кмета на 13.12.2017 г. и 14.12.2017 г. в селата Езерово и Страшимирово се отменят, като ще бъдат проведени през следващата седмица, както следва: 18.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ "Искра" - с. Езерово;19.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ "Пробуда" - с. Страшимирово.

Поздравителен адрес
08.12.2017
УВАЖАЕМИ АКАДЕМИЧНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,СКЪПИ СТУДЕНТИ,Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и надеждата, на оптимизма и вярата в бъдещето. Денят на студентите носи радост и младежки ентусиазъм, но и отговорност. СКЪПИ СТУДЕНТИ,нашият град се нуждае от вашата сила и младия ви дух. България очаква вашите знания и от вас зависи нейното развитие и просперитет. Образованието е най-добрата инвестиция, затова не пестете сили и средства, бъдете мащабни в мисленето и независими в делата си!Пожелавам ви много здраве, успех и сбъдване на мечтите ви!Честит празник! инж. Деян Ивановкмет на Община Белослав

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВО-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ГР. БЕЛОСЛАВ», ФИНАСНРИАН ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПУДООС/.
07.12.2017
Приключи цялостното изпълнение по СМР в изпълнение на проект "Доизграждане на битово-фекална канализация по улиците "Бельов", "Цар Иван АсенІІ", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", ул."Шипка" и „Алеко Константинов“ в град Белослав", финансиран по Договор №11882 от 13.10.2017г. за безвъздмездна помощ сключен между община Белослав и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. С реализирането на настоящия проект, вече гр.Белослав има изградена на 100% канализационна система. Чрез изпълнението на проектните дейности, се постигна важна цел за Община Белослав, а именно да бъде предотвратена възможността от неблагоприятни последици за здравето на населението, свързани с...

Никулден!
06.12.2017
Уважаеми съграждани, На 6 декември - Денят на Св. Николай Чудотворец, покровител на рибарите, пътешествениците и банкерите. На всички празнуващи и техните семейества желая крепко здраве, вяра в чудесата, в доброто и истината! Скъпи именици, В дните, когато обръщаме поглед напред с надежда за благоденствие и щастлив живот, пожелавам на всички именици здраве, благополучие и всеки ден да бъде празник за вас! Нека делниците ви бъдат изпълнени с радост, любов и усмивки. Бъдете горди със своите имена и оставяйте пътища от човещина, доблест и чест, които идните поколения да следват! Нека бъде светло в душите Ви, а Св. Николай да бди над Вас и...

Покана
05.12.2017

Годишен отчет на кмета на община Белослав
05.12.2017
Ръководството на общинска администрация кани жителите на община Белослав за запознаване с Годишен отчет на кмета на община Белослав за изпълнение на „Програма за управление на община Белослав за мандат 2015-2019 г.“ за 2016 и 2017г., която ще се състои:1. На 11.12.2017г. от 18:00 часа в Ритуалната зала на Народно читалище "Съзнание – 1926 г.“ в гр. Белослав, община Белослав;2. На 12.12.2017г от 18:00 часа в Пенсионерския клуб в кв.“Акации“ гр.Белослав;3. На 13.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ „Пробуда“ с.Страшимирово;4. На 14.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ „Искра“ с.Езерово; 5. На 15.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ...

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"