Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
С какво могат да са полезни доброволците в условията на епидемичната обстановка?
27.03.2020
• Помощ на служителите от социален патронаж - логистична поддръжка на възрастни хора, трудноподвижни, карантинирани граждани – доставка на продукти от първа необходимост: храна и медикаменти, изпълняване на рецепти и лекарства по рецептурни книжки;
• Помощ на служителите от общините при извършването на дезинфекция на обществени места или автобуси от градския транспорт, деконтаминация на влизащи в града автомобили;
• Помощ на служителите от РПУ на организираните КПП;
• Разпространяване на полезна информация сред етническите групи и квартали с такова насление;
• Логистична помощ на медицинските заведения – изпълняване на различни доставки, спрямо нуждите на медицинските заведения
Мерки за безопасност на доброволците, препоръки към тях:
• Преди да вземето решение за участие в дейности, свързани с епидемичната обстановка, трябва да сте абсолютно сигурни, че:
➢ Нямате нито един от изброените симптоми, свързани с COVID 19, описани от СЗО: температутра, суха кашлица, втрисане, главоболие, други грипоподобни симптоми;
➢ Не страдате от хронични заболявания, които биха Ви изложили на по висок риск при заразяване или пък в домакинството Ви има някой, който попада в рисковите групи;
➢ Не е препоръчително участието на доброволци над 50 годишна възраст, съгласно препоръките на СЗО;
➢ В близките две седмици не сте били в социален контакт със заразен с COVID 19 пациент или пък с карантинирани такива граждани.
• При извършване на задълженията си на доброволец, спазвайте стриктно следните правила:
➢ Носете лични предпазни средства: маска, ръкавици, защитен костюм (в случай, че Ви е осигурен), спазвайте препоръките на фирмите производител за правилното им ползване и за времето им на безопасно използване;
➢ Мийте ръцете си или използвайте дезинфектиращи средства при всеки контакт с граждани, на които сте оказали помощ;
➢ Не се ръкувайте, избягвайте какъвто и да било физически контакт с гражданите, на които помагате, не влизайте в домовете им или само в случай, че те са трудноподвижни;
➢ Не пристъпвайте към само инициативно оказване на помощ в качеството си на доброволец! Вие ще получавате информация за нуждаещи се граждани по организиран предварително от общината път – обявен от тях телефонен номер, например, на който те получават сигнали. В случай, че гражданин се обърне лично към Вас за помощ, предупредете в общината, че ще окажете такава и им съобщете адреса;
➢ Имайте предвид, че гражданите в състояние на изолация и предвид обстановката могат да бъдат изнервени и афектирани, не настоявайте, ако човекът отсреща отказва помощта, съобщете за това в общината и се оттеглете.
➢ Спазвайте стриктно всички мерки, които са описани в предварително направения ви инструктаж.
Мерки към общините за избягване на опити за измами спрямо гражданите:
• При нужда от помощта на доброволците, на първо място се обръщайте към тези, регистрирани към общините, съгласно ЗЗБ. Това са предварително проверени и обучени екипи, на които да се доверите;
• На първо място привиквайте доброволци във възрастовата група 18-50 години, които по данни на СЗО, са по-малко уязвими и такива, които в домакинството си нямат членове, които попадат в рисковите групи;
• При използването на доброволци за дейности, във връзка с епидемичната обстановка ги запознавайте с всички познати и официално описани от МЗ мерките за безопасност и правете инструктаж за спазването им.
• Следва всеки доброволец да подписва декларация, че към момента е клинично здрав, няма симптомите на заболяването, описани от СЗО и не е в контакт със заразени или карантинирани граждани;
• При участието на доброволци от ДФ, за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, съобщавайте в Оперативните центрове на РДПБЗН – колко човекът са, какви дейности ще извършват и в кои населени места;
• Консултирайте се с ОДМВР за начините за избягване на измами от не съвестни граждани и по какъв начин да организирате получаването на сигнали от граждани за помощ по телефон.
• В случай, че във Вашата община има регистрирано ДФ, с численост над 10-15 човека, организирайте дейността им по предварителен график, с по 3-4 човека дневно, ако не е необходимо участието на всички едновременно.
• В случай, че се налага да привиквате допълнителни доброволци, извън тези, регистрирани по смисъла на ЗЗБ, имайте предвид следното:
➢ следва да изисквате от тях лични данни (предварително подготвена декларация), необходими за извършване на проверка за регистрация на криминални престъпления по служебен път от съответните РПУ, предвид факта, че ще посещават възрастни и трудно подвижни хора по домовете им.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата