Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
❗️ВАЖНО РАЗЯСНЕНИЕ❗️📋 На вниманието на жителите на община Белослав, работещи извън община Белослав ( в областен град и/или населено място на територията на друга община)
22.03.2020
Във връзка със многобройни запитвания и граждани, заявили услуга за издаване на удостоверение за настоящ адрес в изпълнение на Заповед No. РД-01-143/20.03.2020 г. за преминаване през КПП, молим да обърнете вниамние на следното:

МВР разработи специална бланка, която да улесни гражданите при придвижване през пропускателните пунктове, изградени в областните градове.
С цел да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция "Български документи за самоличност" за смяна на адрес и отразяването му в удостоверения, в спешен порядък, беше изготвена бланка за декларация /приложена по-долу/.

Декларация служи в случаите, когато реалният адрес по местоживеене на определено лице, е различен от тези по постоянен и/или настоящ адрес.

За улеснение на съгражданите ни, всеки който има необходимост да попълни въпросната декларация, може да получи такава от дежурен служител в сградата на община Белослав.

Оставаме на разположение за предоставяне на допълнителна информация и разяснения.

Общинска админситрация - Белослав апелира към всички да се спазва социална дистанция! Бъдете отговорни! Заедно ще се справим със ситуацията!🍀

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата