Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Aлгоритъм за поставяне под карантина в изпълнение на Заповед №РД-01-130/12.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
20.03.2020

АЛГОРИТЪМ

за поставяне под карантина в изпълнение на Заповед №РД-01-130/12.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за всички малки общини на територията на Област Варна, с изключение на Община Варна

 

СИГНАЛ:

  • От съседи или други граждани, които имат информация за лице, което се е върнало от държава, включена в Заповед № РД-01-130/12.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването (Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария) и не спазва мерките за доброволна карантина;
  • От граждани, научили през други източници, като например социалните мрежи;
  • Служебно получена информация от служители на полицията или общината;
  • Информация, разпространена чрез средствата за масово осведомяване;

 

НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ:

Общината набира необходимата информация от лицето за следните данни: ( име, дата на раждане, телефон за връзка, постоянен адрес, адрес на пребиваване, информация за собственика на имота, колко човека живеят в домакинството, бил ли е в чужбина и къде, кога е пристигнал в страната, с колко и кои лица е бил в контакт, информация за личен лекар и телефон за връзка с него). Изготвя се формуляр по образец от РЗИ.

 

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА:

            Общината изпраща сканирания формуляр до МKЦ по електронен път:

e-mail: mkcINT_covid19@mvr.bg телефон за връзка: 052/652 195 или 052/652 196

 

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕ НА ЛИЦЕТО:

  • Държавен здравен инспектор от РЗИ, ситуиран в МКЦ, издава предписание за поставяне на лицето под карантина в дома си или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило;
  • МКЦ изпраща по електронен път предписанието на Общината за връчване;

 

  • ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕТО: Служител на Общината връчва лично на лицето предписанието, издадено по описания по-горе ред, в два екземпляра, един за лицето и един за РЗИ. Втория екземпляр се изпраща по електронен път в МКЦ. Оригиналът на връченото предписание да се съхранява в общината. Всички събрани предписания веднъж седмично да се предават на РУ по опис.

 

  • АКО ЛИЦЕТО ОТКАЖЕ: Служителят на Общината връчва на лицето със съдействието на местното РУ.

 

От момента на поставяне под карантина лицето няма право да напуска адреса за срока на действие на предписанието. При неспазване на предписанието лицето подлежи на наказателна отговорност, съгласно чл. 355, ал. 2 от НК.

 

Общопрактикуващият лекар издава на карантинираното лице болничен лист зината.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата