Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
ПРАЗНИК НА ВИНОТО И ВЕСЕЛИЕТО в гр. Белослав
24.01.2020
Уважаеми жители и гости на Община Белослав,

На 01.02.2020 година община Белослав организира тържествено честване на ТРИФОНОВ ДЕН.
От 10.00 часа на Централния площад в гр. ПРАЗНИК НА ВИНОТО И ВЕСЕЛИЕТО.🍷🎉

Ще се организира конкурс 🥇🥈🥉🍷 за най-добро домашно вино – червено, бяло, розе и пелин.
ℹ️Необходимо е всеки участник да носи по две бутилки вино от о,500 л за участие.
ℹ️Вината ще се приемат от 8:30 до 9:00 часа във фоайето на читалището.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата