Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
23.01.2020
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

Уведомяваме Ви, че утре-24.01.2020г. във връзка с осъществяване на дейности, свързани с годишно облагане за 2020г. задължения за местни данъци и такси ще е възможно да се събират до 12,00ч.
Който желае да заплати своите задължения на касата в Общината или по населените места може да го направи до този час или да отложи съответното плащане за следващия работен ден. За същото време ще бъде ограничен достъпа за плащане на касите на Изипей, Фастпей и Български пощи.

В случай, че следва да направите неотложено плащане на Вашите задължения може да ги заплатите по сметка на Община Белослав: ИНВЕСТБАНК АД - Варна BG44 IORT 7377 8413300000, BIC – IORT BGSF.

Във връзка с предприетите дейности годишни технически прегледи на превозните средства няма да е възможно да се осъществяват в интервала между 12,00ч.-14,30ч.

Общинска администрация – Белослав

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата