Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Броени часове преди Рождество Христово и Нова година, Националният доверителен екофонд /НДЕФ/ одобри проект на Община Община Белослав за закупуване на електромобил за нуждите на общината.
23.12.2019
Проектът на Община Белослав е одобрен за финансиране по схемата за насърчаване на електромобили по Инвестиционната програма за климата на Националния Доверителен Екофонд. С частично съфинансиране от Общината проектът предвижда закупуването на един брой електрическо превозно средство от категория с типово одобрение L7e, с възможност за допълнителни надстройки.
Модерното енергоспестяващия камион (тип самосвал) е предвидено за работата на Община Белослав.

Новият двуместен електрически камион се отличава с висока функционалност, маневреност, ниски експлоатационни разходи и екологичност. Предвид малките си размери, същият ще бъде използван за облагородяване и поддържане в добър естетичен вид площадите, парковете и зелените площи, пешеходните зони и паркингите на територията на общината, правейки общината по-привлекателна за жителите, бизнеса и посетителите.

Превозното средство ще се използва при провеждане на културни и развлекателни мероприятия на територията на общината. Ще бъде полезен и за събирането на извънредно генерираните отпадъци по време на събитията, а също така и при засаждането на цветя, тяхната поддръжка и поливане, както и в месеците на интензивен листопад. Общината разполага с цистерна с вместимост 1 т., изработена от екологичен полиетилен (LLDPE), която може да бъде поставяна на електро камиона и през пролетния и летен сезон, залесените зелени площи ще бъдат поливани ежедневно .
В зимните месеци ще бъде използван за почистване на натрупаната снежна покривка и извозването й от алеите в парковете и площадите, тесните улици, пазари, като по този начин ще се осигури безопасното придвижване на жителите на общината.

След решение за кандидатстване по схемата, взето от Общински съвет – Белослав на редовно заседание на 12.12.2019г., подаденото проектно предложение от Община Белослав пред НДЕФ, бе одобрено от Управителния съвет на Фонда на заседание на 19-ти декември, т.г.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата