Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
ПОКАНА за участие в Експертната мисия на ManagEnergy във Варна за предоставяне на ноу-хау на Черноморска агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) в областта на финансирането на мерки за устойчиво енергийно развитие черноморският регион.
06.11.2019
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 13.11.2019 г. от 14:30 ч., в конферентната зала на Общинска администрация – Белослав, ще се проведе Експертната мисия на ManagEnergy за предоставяне на ноу-хау на Черноморска агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) в областта на финансирането на мерки за устойчиво енергийно развитие черноморският регион.
Експертът който ще посети Община Белослав е г-н Джули Домач - Президент на “Европейската федерация на агенции и региони за енергия и климат” (FEDARENE).
Офисът на FEDARENE се намира в Брюксел, като федерацията е една от най- влиятелните в областта на енергия и климат в Европейскта комисия. Г-н Домач ще посети офиса на ЧРАУЕ, и специално подбрани заинтерисовани страни, каквато е Община Белослав. Целта на срещата е преодоляване на бариерите във връзка с инвестициите в устойчиво енергийно развитие.

Какви ползи може да има от експертната мисия?

• подкрепа за разработване на проекти, свързани с инвестиции в устойчива енергия;
• нови идеи и ноу-хау;
• засилване на ролята на агенцията и връзка с местните / регионалните власти, мобилизиране и мотивиране на заинтересованите страни;
• Подкрепа за прилагане на различни инструменти за финансиране в рамките на агенцията и заинтересованите страни;
• подкрепа при подготовката за финансиране на мащабни инвестиционни проекти и програми, например проекти за обновяване на уличното осветление, саниране на сгради
• възможност за споделяне на собствения опит на агенцията и увеличаване на нейния профил и видимост в региона / града и в Европа;
• методологии за по-подробна оценка на техническата и икономическата жизнеспособност на инвестиционните програми;
• коучинг и подкрепа при подготовката, разписването и изпълнението на проекти за финансиране, например като ELENA;

По време на срещата в Община Белослав, Кметът инж. Деян Иванов и неговият екип от общинска администрация ще запознаят експерта и ЧРАУЕ с инвестиционните намерения на общината в областта на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и енергиен мениджмънт.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата