Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
❗️С Ъ О Б Щ Е Н И Е ❗️
19.09.2019

Oбщинска администрация - Белослав уведомява, че във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание на чл. 36, чл. 37 и чл. 39 от Изборния кодекс, вече са активирани три допълнителни електронни услуги, както следва:
- Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);
- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);
- Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);

Добавени са към списъка с предоставяните от
общинската администрация- Белослав услуги на адрес:

https://auslugi.com/public/home/beloslav/index

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата