Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
❗С Ъ О Б Щ Е Н И Е❗
12.06.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАДА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА, В СЪБОТА НА 15.06.2019 ГОДИНА, ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО ГРОБИЩНИTE ПАРКOВЕ В ГРАД БЕЛОСЛАВ И СЕЛО СТРАШИМИРОВО ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ТРЪГВАНЕ ОТ:
• кв.”Младост” гр.Белослав : 8.00 ч., 8.30 ч.
• Спирка Общината – 8.05 ч.; 8.35 ч.
• Спирка Църквата – 8.10 ч.; 8.40 ч.
• Гробищния парк в Белослав : 10 ч. ; 10.30 ч.
• От пенсионерски клуб в кв.”Акации”- 8.30 ч.; 9.00 ч.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата