Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
❗️СЪОБЩЕНИЕ❗️ На вниманието на бъдещи пенсионери и на лицата с подадени заявления или вече отпуснати пенсии.
08.05.2019
На вниманието на бъдещи пенсионери и на лицата с подадени заявления или вече отпуснати пенсии.
Мобилна работна група на Националния осигурителен институт-Варна ще предоставя консултации в сградата на Община Белослав на 20.05.2019 г. /понеделник/ и 05.06.2019 /сряда/ от 9,30 часа до 16,00 ч.
---------------------------------------------------
Териториално поделение на Националния осигурителен институт-Варна уведомява,
че предвид новата разпоредба на § 22ц ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби
на Кодекса за социално осигуряване, обнародвана в ДВ брой 35 от 30.04.2019 г., в сила от
04.05.2019 г., експерти от териториалното поделение ще предоставят консултации на
гражданите, във връзка с правото на избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за
изчисляване на размер на пенсии, с начална дата след 31.12.2018 г.

Правото на избор се отнася,
както за бъдещите пенсионери, така и за лицата с подадени заявления или вече отпуснати
пенсии, с начална дата след 31.12.2018 г. Консултациите ще се осъществяват, чрез използване
на електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“. За извършване на консултацията
е необходимо заинтересованите лица да представят документ за самоличност, оригинални
документи за осигурителен стаж и оригинален документ за осигурителен доход за избран
тригодишен базисен период от последните 15 години осигурителен стаж, преди 01.01.1997 г.
Консултациите ще се извършват от 07.05.2019 г., всеки работен ден, от дежурни експерти от отдел „Пенсии” в административната сграда на ул. „Хан Аспарух” № 4, от 8,30 до 16,30 часа.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата