Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ
08.05.2019
В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 18.05.2019г./събота/ и 19.05.2019г. /неделя/  ще се проведе дезакаризация на тревните площи на територията на Общината с препарат Фикам 80ВП /при подходящи метеорологични условия/.
Също така Ви уведомяваме, че на 20.05.2019 г. и 21.05.2019г. ще бъде извършена имагоцидна обработка с препарат Цитрол  Форте ВП.
Третиранията ще се извършват за времето от 23.00 до 01.00 часа, съгласно график както следва:
           
 Дезакаризация:

18.05.2019 г. /събота / – с. Страшимирово и с. Езерово
19.05.2019 г.  /неделя/ – с. Разделна и гр. Белослав

Имагоцидна обработка:
20.05.2019 г. /понеделник/– с. Страшимирово и с. Езерово
21.05.2019г. /вторник/ с. Разделна и гр. Белослав


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата