Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
11.01.2018
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,
Приоритет в работата на Общинска администрация - Белослав е чистотата, управлението на отпадъците и екологията на територията на Общината.
Въведени са системи за разделно събиране на отпадъци от ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, също така през 2017г. е въведена система за разделно събиране на строителни отпадъци, с цел тяхното рециклиране и оползотворяване. На територията на Общината, освен индивидуалните съдове за съхранение на отпадъци за домакинствата има разположени 240 бр. контейнери тип „бобър” 1,1м. куб. предназначени за съхранение на битови отпадъци, които се обслужват 2 /два/ пъти седмично.
Разположени са 64 бр. контейнери в жълт цвят предназначени за съхранение на отпадъци от опаковки – хартия и картон, метал и пластмаса; 39 бр. зелени контейнери тип „иглу” предназначени за съхранение на стъклени шишета и буркани; В месеците от март до ноември се разполагат 64 бр. зелени контейнери за събиране на „зелени” отпадъци.

С оглед на горното, считаме че община Белослав е обезпечила нуждата от изхвърляне на отпадъци от всички видове, които е възможно да се генерират в домакинствата.

Също така припомняме, че през 2017 г.
стартираха дейностите по рекултивация и закриване на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местност ”Дълбок дол” в землището на гр. Белослав.

На 16.09.17г. в кампанията по почистване на bTV Media Group „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”, бяха почистени 4 незаконни сметища на територията на Общината, като събраните отпадъци, се извозиха до регламентирано депо. В хода на кампанията бяха събрани 8 000 кг. отпадъци от територията на общината.
Целта на ръководство на администрацията е да се изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи Белослав чист град в дългосрочен план. Също така апелира да пазим чиста община Белослав, нейната природа и нейният облик.

Призоваваме всеки, който стане свидетел на неправилно изхвърляне на отпадъци да подаде сигнал на Зеления телефон – 05112/ 35-48; 35-41 моб. 0896/820137, както и в деловодството на общинска администрация.

Представяме на Вашето внимание част от „КРАСОТАТА” на заобикалящата ни околна среда. /снимките са от Авренска поляна/

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата