*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
10.01.2018

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че в Община Белослав стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 г.

Същите може да заплащате на касата на Общината, в кметствата по населените места, в пощенските станции, касите на Изипей и по банкова сметка: IBAN BG44 IORT 7377 8413 3000 00; BIC IORT BGSF; код за вид плащане: 442100 - данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци – код за вид плащане 442400.

Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения следва да ги заплатят в срок до 30.04.2018г. В случай, че решите да ги заплатите след тази дата, може да направите това на два пъти: срокът за плащане на първа вноска е до 30.06.2018г. , а на втора вноска - до 31.10.2018г.

Невнесените в срок данъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Общинска администрация - Белослав

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата