Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
23.11.2017

Във връзка с наближаването на зимния сезон и предстоящи снеговалежи, Общинска администрация – Белослав апелира към всички собственици на излезли от употреба /бракувани/ автомобили, ремаркета, части от такива или други видове МПС-та, както и към всички собственици /ползватели на автосервизи на територията на общината, които са разположени по уличните платна, тротоарите и озеленените площи, особено в тесни улици и такива с висок наклон,/ да предприемат спешни мерки, автомобили, респективно ремаркета, да бъдат преместени в частни дворове или на място, което няма да затрудни снегопочистването и преминаването по уличните платна, както и обслужването на съдовете за съхранение на отпадъци.

Служители от общинска администрация съвместно със служители от полицейски участък Белослав - Аврен, персонално ще предупредят всеки един собственик, притежател на такъв автомобил.

В случай, че не бъдат предприети мерки и не се изпълнят предписанията, моторните превозни средства ще бъдат принудително премахнати в изпълнение на чл. 48, чл. 49 и чл. 50 от Наредба 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на Община Белослав, а на собствениците ще им бъде съставен акт за административно нарушение.

Очакваме разбирателство от Ваша страна, за да може процеса на снегопочистване да протече безпрепядствено !

Общинска администрация - Белослав

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата