*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
03.10.2017
Уважаеми съграждани,
Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че, считано от 09.10.2017г. ще бъде сформирано изнесено бюро на Кадастралната агенция за по-бързо обслужване на гражданите в общинска администрация. Служители от Община Белослав вече притежават необходимата правоспособност, за да извършват на място тази услуга за улеснение на гражданите и да ускорят процеса на административното обслужване.

Обслужването на клиенти и ползватели на кадастрални услуги ще може да се извършва вече и от Информационния център на Общинска администрация – Белослав в рамките на работното време : от 8:30 – 17.00 ч.

В момента всички райони на Белослав без с. Разделна, са покрити с кадастрална карта. В пъти повече е повишен броят на издаваните документи във формата на скици.
Съвместно с Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и Община Белослав, ще увеличим това обслужване, като създадем условия то да бъде извършвано и от администрацията.

Голяма част от услугите на кадастър, включително изваждането на скица, могат да се заявяват по електронен път.

Всеки собственик на имот от дадено населено място може да заявява по електронен път скица или информация за имота.

Прилагаме Тарифа № 14 за таксите на най-търсените услуги, срокове за предоставяне, такси и необходими документи.

http://www.cadastre.bg/ 

Общинска администрация - Белослав

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата