Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
03.10.2017
Уважаеми съграждани,
Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че, считано от 09.10.2017г. ще бъде сформирано изнесено бюро на Кадастралната агенция за по-бързо обслужване на гражданите в общинска администрация. Служители от Община Белослав вече притежават необходимата правоспособност, за да извършват на място тази услуга за улеснение на гражданите и да ускорят процеса на административното обслужване.

Обслужването на клиенти и ползватели на кадастрални услуги ще може да се извършва вече и от Информационния център на Общинска администрация – Белослав в рамките на работното време : от 8:30 – 17.00 ч.

В момента всички райони на Белослав без с. Разделна, са покрити с кадастрална карта. В пъти повече е повишен броят на издаваните документи във формата на скици.
Съвместно с Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и Община Белослав, ще увеличим това обслужване, като създадем условия то да бъде извършвано и от администрацията.

Голяма част от услугите на кадастър, включително изваждането на скица, могат да се заявяват по електронен път.

Всеки собственик на имот от дадено населено място може да заявява по електронен път скица или информация за имота.

Прилагаме Тарифа № 14 за таксите на най-търсените услуги, срокове за предоставяне, такси и необходими документи.

http://www.cadastre.bg/ 

Общинска администрация - Белослав

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата