Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
28.07.2017

Уважаеми жители на община Белослав,

Графикът за м. Август за местоположението на контейнера за строителни отпадъци в различните населени места, е както следва: 
• гр. Белослав – кръстовището на ул. „Гебедже” и ул. „Панайот Волов” от 01.08. до 07.08.2017г. г.;

• гр. Белослав кв. „Акации” – кръстовището на ул. „Дунав”, ул. „Бельов” и ул. „Пещерата” от 08.08. до 13.08.2017 г. ;

• с. Страшимирово - кръстовището на ул. „Васил Левски” и ул. ”Победа” /до моста/ от 14.08. до 21.08.2017г.

• с. Езерово – ул. ”Енергетик” до стадиона от 21.08. до 27.08.2017г.

• с. Разделна – ул. „Централна” до чешмата от 28.08.2017 до 31.08.2017г.

Контейнерът е предназначен за изхвърляне единствено на следните видове отпадъци:
Необходимо е отпадъците да не са в чували, а да се изсипват в контейнера.

- БЕТОН;
- ТУХЛИ;
- КЕРЕМИДИ;
- МАЗИЛКА;
- ФАЯНС;
- КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ;
- СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ГИПС;
- ПОЧВА И КАМЪНИ;
- ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ;

Общинска администрация - Белослав

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата