Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
"Заедно срещу наркозависимостта"
07.12.2016
На 6.12.2016г. в читалище „Съзнание” гр.Белослав от 14.00ч. по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Белослав бе представен спектакъла „Спасителят”.
Спектакълът „Спасителят” е създаден съвместно с Националния център по наркомании и се препоръчва от Министерството на образованието и науката. В него се разказва за една човешка драма, породена от безпътицата на живота, тласнала тийнейджърка в бездната на свят, залят от наркотици.
Спектакълът е насочен преди всичко към младежката аудитория и не е само театрален факт, а има и педагогическа цел - да стресне и да шокира младата публика, да покаже истинските причини и последици от наркозависимостта.
На събитието присъстваха всички ученици от 7 -11 клас на територията на община Белослав.
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата