Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
„Здравословен начин на живот”
10.11.2016
По случай Европейския ден на здравословното хранене бяха раздадени брошури „Здравословен начин на живот” в училищата на територията на Община Белослав.
Мероприятието бе организирано от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Белослав. Посланието за здравословно хранене е насочено към подрастващото население и е цялостна концепция – храненето трябва да бъде редовно,балансирано,да носи удоволствие. Здравословното хранене е свързано и с активното движение на децата- физическата активност е необходимост и е необходима за поддържане на добрата форма на децата. Здравословното,балансирано хранене и подходящата физическа дейност са необходимост за детското развитие. Нашата цел е да популяризираме важността на здравословното хранене сред децата.
Голяма част от навиците,свързани със здравословния начин на живот,се изгражда в детска възраст.Детството е важен период за утвърждаване на предпочитанията към здравословното поведение като цяло.Децата, на които е обяснена важността на здравословното хранене и които са научени правилно да подбират хранителните си режими, е по- вероятно да водят здравословен начин на живот и като възрастни. „Не забравяйте,че когато човек се грижи за себе си и своето здраве,то задължително ще му се отблагодари!”
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата