Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ
17.06.2016

От 18.06.2016 г. в гр.Белослав ще започне работа Консултативен кабинет за социална превенция като част от структурата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Белослав /МКБППМН/. В него ще се предоставят консултации с психолог или обществен възпитател, по предварително заявен график в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Белослав, ул. „Гебедже 8“ №2, етаж 2 (над Пенсионерския клуб).
     За улеснение на желаещите, срещите с психолог ще се провеждат всяка събота след предварителна заявка на посочения адрес.

     В кабинета ще се извършват консултативна и възпитателно-корекционна дейност на деца и ученици на възраст от 8 до 18 години и техните родители, както и дейност по програми и проекти, свързани с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
     Консултациите в кабинета ще се предоставят безплатно и при пълна поверителност.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата