КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

Дата на публикуване: 17.06.2016 11:25

От 18.06.2016 г. в гр.Белослав ще започне работа Консултативен кабинет за социална превенция като част от структурата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Белослав /МКБППМН/. В него ще се предоставят консултации с психолог или обществен възпитател, по предварително заявен график в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Белослав, ул. „Гебедже 8“ №2, етаж 2 (над Пенсионерския клуб).
     За улеснение на желаещите, срещите с психолог ще се провеждат всяка събота след предварителна заявка на посочения адрес.

     В кабинета ще се извършват консултативна и възпитателно-корекционна дейност на деца и ученици на възраст от 8 до 18 години и техните родители, както и дейност по програми и проекти, свързани с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
     Консултациите в кабинета ще се предоставят безплатно и при пълна поверителност.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта