ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване: 16.08.2021 16:10

           Във връзка с високите температури на територията на страната и предвид наличието на суха растителност и опасността от възникване на пожари в земеделските и горски територии ОТНОВО напомняме предпоставките за възникване на пожари, като апелираме всички граждани, гости и заинтересовани лица да бъдат отговорни!

            Съгласно Заповед № РД 09-788-/05.08.202г. за периода 05.08-20.08.2021г.  на Министъра на земеделието, храните и горите е въведена забрана за

  • Използването на земеделска техника за подържането на постоянно затревени площи и обработваеми земи, косенето на трева, машинното почистване /мулчиране/, почистването на храсти.

Забраната е във връзка с възможността от поява на искра от допир на техниката с камък!

            Обръщаме се към всички в случай, на забелязан пушек/пожар да се информират незабавно кметството в съответното населено място, община Белослав, служители на УП „Белослав-Аврен“, РСПБЗ.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта