Заповеди на кмета на община Белослав за временни противоепидемични мерки на територията на община Белослав, считано от 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.