Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Конкурси в Община Белослав

26.03.2020г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит

05.03.2020г.


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

15.02.2019г.

Обява за конкурс за заемане на длъжност главен експерт "Ръководител на звено за вътрешен одит" в община Белослав12.10.2018г.

Протокол от окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Белослав - стр.1

Протокол от окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Белослав - стр.2
04.10.2018г.


30.08.2018г.
Обява за Конкурс за заемане на длъжността « Главен архитект» в Общинска дминистрация Белослав09.08.2018г.

10.07.2018г.
Обява за Конкурс за заемане на длъжността « Директор » на Детска градина «Калина Малина»   в  гр.Белослав12.06.2018г.
Обява за конкурс за заемане на длъжност главен експерт "Ръководител на звено за вътрешен одит" в община Белослав
05.01.2017г.

Списък на класирани кандидати за длъжността "Директор дирекция "ОСТСУ" в община Белослав

19.12.2016г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати на длъжността "Директор дирекция "ОСТСУ" в община Белослав


01.12.2016г.
Обява за конкурс  за заемане на длъжност "Директор на дирекция "ОСТСУ" в община Белослав


28.04.2016г.
Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт "ОКВО" в Община Белослав

12.04.2016г.
Обява за конкурс за заемане на длъжност главен експерт "ОКВО" в община Белослав


01.02.2016г.
Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "Директор на дирекция "ИПСД" в Община Белослав" 

 

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата