Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Отчети на второстепенни разпоредители (училища и детски градини)
♦ Отчет към 30.09.2019 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.10.2019 г.)


♦  Отчети към 30.09.2019 на  Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав и  Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав
Изтегли отчети от ТУК (публикувано на 04.10.2019 г.)


♦ Отчети към 30.06.2019 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, Детска градина "Първи Юни" - гр. Белосла, Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав,  , Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав

Изтегли отчети от ТУК (публикувано на 03.07.2019 г.)


♦ Отчети към 31.03.2019 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, Детска градина "Първи Юни" - гр. Белосла, Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав,  , Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав,  Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав

Изтегли отчети от ТУК (публикувано на 05.04.2019 г.)


♦ Отчет към 31.12.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 31.12.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 10.01.2019 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Незабравка" - с. Страшимирово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Калина Малина" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)

♦ Отчет към 30.09.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)
 

♦ Отчет към 30.09.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 05.10.2018 г.)
♦ Отчет към 30.06.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, общинна Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)

♦ Отчет към 30.06.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 04.07.2018 г.)
♦ Отчет към 31.03.2018 на Детска градина "Дора Габе" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на Детска градина "Първи Юни" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на Детска градина "Щастливо Детство" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на НУ "Отец Паисий" - гр. Белослав, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

♦ Отчет към 31.03.2018 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Езерово, община Белослав - изтегли от тук (публикувано на 03.04.2018 г.)

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата