*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Регистър на пчели и пчелни семейства

На основание Закона за достъп до обществена информация, общинска администрация Белослав предоставя: Регистър на пчели и пчелни семейства

1. Регистрация на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -регистрационен номер на пчелина; 
    -описание на местонахождението на пчелните семейства
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр: Декларация
                 Заявление
 
2. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -документ за регистрация на пчелина от ветеринарна служба, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Заплащане: 5лв
Формуляр: Декларация
                 Заявление

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата