*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Регистър на домашни кучета

На основание Закона за достъп до обществена информация, общинска администрация Белослав предоставя: РЕГИСТЪР НА КУЧЕТА  актуален към 01.03.2018г.


1. Регистрация на домашни кучета
Необходими документи: 
    -ветеринарно-медицински паспорт; 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 2 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
ФОРМУЛЯР: ЗАЯВЛЕНИЕ

2. Издаване на удостоверение за собственост на регистрирано куче
Необходими документи: 
    -ветеринарно-медицински паспорт, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата