Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ  за ПУБЛИКУВАНЕ за произвеждане на избори за народни представители на 26 март  2017г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс), РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

СЕКЦИЯ 001 - гр. Белослав 

СЕКЦИЯ 002 - гр. Белослав


СЕКЦИЯ 003 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 004 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 005 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 006 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 007 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 008 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 009 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 010 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 011 - с. Разделна

СЕКЦИЯ 012 - с. Страшимирово

СЕКЦИЯ 013 - с. Езерово 

СЕКЦИЯ 014 - с. Езерово


На основание чл.39, ал.1 от Изборният кодекс Община Белослав публикува СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

СЕКЦИЯ 001 - гр. Белослав 

СЕКЦИЯ 002 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 003 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 004 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 005 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 006 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 007 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 008 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 009 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 010 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 011 - с. Разделна

СЕКЦИЯ 012 - с. Страшимирово

СЕКЦИЯ 013 - с. Езерово 

СЕКЦИЯ 014 - с. Езерово
 


                                                 
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата