Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Конкурси в Община Белослав


15.02.2019г.

Обява за конкурс за заемане на длъжност главен експерт "Ръководител на звено за вътрешен одит" в община Белослав12.10.2018г.

Протокол от окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Белослав - стр.1

Протокол от окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Белослав - стр.2
04.10.2018г.


30.08.2018г.
Обява за Конкурс за заемане на длъжността « Главен архитект» в Общинска дминистрация Белослав09.08.2018г.

10.07.2018г.
Обява за Конкурс за заемане на длъжността « Директор » на Детска градина «Калина Малина»   в  гр.Белослав12.06.2018г.
Обява за конкурс за заемане на длъжност главен експерт "Ръководител на звено за вътрешен одит" в община Белослав
05.01.2017г.

Списък на класирани кандидати за длъжността "Директор дирекция "ОСТСУ" в община Белослав

19.12.2016г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати на длъжността "Директор дирекция "ОСТСУ" в община Белослав


01.12.2016г.
Обява за конкурс  за заемане на длъжност "Директор на дирекция "ОСТСУ" в община Белослав


28.04.2016г.
Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт "ОКВО" в Община Белослав

12.04.2016г.
Обява за конкурс за заемане на длъжност главен експерт "ОКВО" в община Белослав


01.02.2016г.
Списък на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "Директор на дирекция "ИПСД" в Община Белослав" 

 

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата