Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини

ОБЯВА
16.07.2019
ОБЯВА относно откриване на процедура по набиране на документи за кандидати за съдебни заседатели за районните съдилища от района на Окръжен съд Варна.                 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  - Б Е Л О С Л А В                                                  О Б Я В А         На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 626 от Протокол № 49/11.07.2019г на Общински съвет Белослав  във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели за районните съдилища от района на Окръжен съд Варна, открива процедура по набиране на документи на кандидати...

Нека подкрепим Фондация «Искам бебе» и двойките с репродуктивни проблеми да извървят трудния път към прегръдката на своя рожба ! #заедноможем 👪❤️👨‍👨‍👧🧸💙
09.07.2019
Заедно можем!👪❤️👨‍👨‍👧🧸💙 #ФондацияИскамБебе Община Белослав подкрепя благотворителната инициатива "ИСКАМ БЕБЕ" . Можете да се включите в инициативата, като дарите средства в специално определени за целта кутии, които ще бъдат поставени на всички летни мероприятия, организирани от община Белослав и в Информационния център в сградата на общинска администрация . Събраните средства от кампанията ще бъдат предоставени на Фондация „Искам бебе“, която подпомага двойки с репродуктивни проблеми. Средстава ще бъдат насочени към подпомагане на двойки от община Белослав. Заедно можем! Нека помогнем да се родят още мечтани деца! Статистическите данни сочат, че над 145 000 семейства в България се сблъскват с репродуктивни проблеми. Решението, според специалистите,...

❗️С Ъ О Б Щ Е Н И Е❗️
08.07.2019
Община Белослав, уведомява своите граждани, че на 📆12.07.2019г. от 🕘10.00 – 12.00 часа в Общината, в Заседателна зала на 1 етаж, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на...

Община Белослав организира за всички жители и гости на гарда Лятно кино с прожекция на филма Опърничавите 📽💿🎥🌌 !!!
08.07.2019
Община Белослав организира за всички жители и гости на гарда Лятно кино с прожекция на филма Опърничавите 📽💿🎥🌌 !!! Очакваме Ви на 📆13 Юли /събота/ 🕘21:00 ч. на Централен площад в гр. Белослав! БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ЛЯТНОТО НАСТРОЕНИЕ В ГР. БЕЛОСЛАВ! 🌈☀️🍀#едноразличнолято2019 #beloslav

Стартира предоставянето на лична помощ в Белослав по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /.
05.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители на община Белослав, Общинска администрация Белослав, уведомява, че от 01.09.2019 г. стартира предоставянето на лична помощ по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /. Ползватели на лична помощ, ще имат право да са: хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90...

В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СТАРТИРА НОВА МОБИЛНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА
05.07.2019
На 02.07.2019 г. кметът на община Белослав инж.Деян Иванов, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0032-С01, „ Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав “ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 59 330, 88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 14...

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата