Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
Стартира предоставянето на лична помощ в Белослав по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /.
05.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми жители на община Белослав,
Общинска администрация Белослав, уведомява, че от 01.09.2019 г. стартира предоставянето на лична помощ по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /.
Ползватели на лична помощ, ще имат право да са:

  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 
Личната помощ ще се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от Дирекция социално подпомагане – Девня по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
 Броят на часовете за лична помощ ще се определя в направлението, издадено от ДСП - Девня.
Заявления за предоставяне на лична помощ ще се приемат в деловодството на община Белослав, всеки работен ден от 08, 30 ч. до 17,00 ч.
За въпроси и допълнителна информация, свързани с включването в Механизма за предоставяне на лична помощ може да се обръщате към :
05112/3577 – инж. Светла Колева – зам.кмет на община Белослав ;
05112/3568 – Теодора Георгиева  - младши експерт „Социални и младежки дейности” в община Белослав.
 
Изтегли Заявление  Приложеие № 1 - ТУК
Изтегли Заявление  Приложеие № 2 - ТУК
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата