Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
🍀🌳🌞♻️Кметовете на трите кметства в Община Белослав, Магдалена Ганева - кмет на с. Езерово, Калоян николов - кмет на с. Страшимирово и Галин Георгиев - кмет на с. Разделна, взеха участие в ежегодния конкурс за 2019 г. в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2019“ на МОСВ и ПУДООС♻️🌞🌳🍀
01.03.2019

🍀🌳🌞♻️Кметовете на трите кметства в Община Белослав, Магдалена Ганева - кмет на с. Езерово, Калоян николов - кмет на с. Страшимирово и Галин Георгиев - кмет на с. Разделна, взеха участие в ежегодния конкурс за 2019 г. в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2019“ на МОСВ и ПУДООС, като подадоха своите проектни предложения на тема „Обичам природата и аз участвам“, съвместно с екипа от общинска администрация Белослав. ♻️🌞🌳🍀

В конкурса са подадени следните проектни предложения: 

- „Обновяване на парка в с. Езерово, община Белослав - любимо място за отдих и игри“.
- "Здрав дух и здраво тяло в чиста околна среда - изграждане на стрийт фитнес площадка в с. Страшимирово, община Белослав". 
- "Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Разделна, община Белослав".

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2019г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата