Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
❗❗❗ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ❗❗❗
13.02.2019

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАДЕНО ПРЕДПИСАНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОТ ДИРЕКТОРА НА ОДБХ – ВАРНА, ПО ПОВОД КОНТРОЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БРОЯ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ, ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ СТОПАНИ, ДА ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР, С ЦЕЛ АКУРАТНО ОТЧИТАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СТОПАНИ, ДА УСВОЯТ ПРАСЕТАТА СИ НЕЗАБАВНО, ЗА ДА НЕ ТЪРПЯТ ЗАГУБА ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ЗАСЯГАНЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ОТ БОЛЕСТТА ‘АФРИКАНСКА ЧУМА’, КАКТО И ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДБХ – ВАРНА

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата