Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
Н О В И Н И
20.12.2018

Днес, успешно бе въведен в експлоатация след проведена държавна приемателна комисия обект "Рехабилитация на местни общински пътища с идентификатор: пи 61741.19.17 и пи 61741.22.3 от км +0.000 до км. +1.600, в землището на с.Разделна, община Белослав“.

Инвестицията е реализирана в изпълнение на Договор № 126/21.12.2017 г., сключен между Правителството на РБългария, чрез Министъра на икономиката и Община Белослав, за предоставяне на безвъземздна финансова помощ, възлизаща на почти 1, 5 млн. лв.

Пътният участък се явява най-краткият обходен път, заобикалящ плаветлен канал № 2 на Белославско и Варненско езера, минаващ през инвестицията на Дружеството “ОЛИВА” АД, сертифицирано за инвестиция Клас А № А-112 за Преработвателно предприятие за растителни масла и зърнобаза в с. Разделна, общ. Белослав.

Към настоящия момент ОЛИВА АД инвестира в нов завод и складово стопанство в с. Разделна, община Белослав. В тази връзка ще бъдат осигурени над 100 нови работни места.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата