Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ НАСЪРЧАВА ЗАЕТОСТТА НА МЕСТНО НИВО ПО ПРОЕКТИ „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ“ И "ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА" – КОМПОНЕНТ II, ПО ОПЕРАТВИНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
30.11.2018

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ НАСЪРЧАВА ЗАЕТОСТТА НА МЕСТНО НИВО ПО ПРОЕКТИ „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ“ И "ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА" – КОМПОНЕНТ II, ПО ОПЕРАТВИНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

В изпълнение на Програма за обучения и заетост на безработни с трайни увреждания, от 26.11.2018 г. Община Белослав назначи 5 човека на длъжност "охранител" на 8 часов работен ден за срок от 24 месеца, в детските градини на територията на общината по проект "Обучение и заетост" Компонент ІІ - за хора с увреждания и навършили 30 годишна възраст.

А от 03.12.2018 г. отново по пороект "Обучение и заетост на младите хора" - Компонент ІІ за хора с увреждания, до 29 годишна възраст на длъжност "Специалист държавна администрация" в Общинска администрация Белослав и Кметство с. Страшимирово са назначени две лица на 8 часов работен ден, за срок от 24 месеца.

Целта на изпълнението на новия компонент II по двата проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация. 
Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата