Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
Комуникационна инициатива в областта, свързана с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и изминалото родно председателство на Съвета на ЕС. Темата на събитието е ”Положителната сила на културния обмен и диалога между България и Италия на сцената на Европейски съюз”
23.10.2018
Уважеми дами и господа, 

С Решение на МС от № 396 от 11 юни 2018 година бе одобрена Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. В нея са включени за изпълнение от Областните администрации дейности в рамките на Приоритет 2: „2018 – ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИНОСЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“:
Една от тях е „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие“. 

В тази връзка, Областна администрация - Варна, съвместно с Общинска администрация Белослав, Народно читалище "Съзнание - 1926 г." и Съоз на глухонемите в гр. Белослав, организират провеждането на събитие за популяризирането на европейското културно многообразие, което е част от комуникационна инциатива в областта, свързана с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и изминалото родно председателство на Съвета на ЕС. Темата на събитието ”Положителната сила на културния обмен и диалога между България и Италия на сцената на Европейски съюз” е вдъхновено от различни аспекти на богатата и жизнена италианска култура. Участниците и целевата аудитория ще могат по-задълбочено да се запознят с многобройните аспекти на италианската култура, както и нейното автентично изживяване от времето на присъединяването на Италия в ЕС. 

Пред аудиторията ще беше представена не само изложба, а и стихове за Европа, Конкурс за рисунка и есе на тема „Ролята на Италианското културно многообразие на сцената на Европейски съюз“ и много съпътстващи дейности, в които дейно участие ще вземат читалищните дейци, самодейци и представителите на съюза на глухонемите в гр. Белослав, които ще представят кулинарното италианско изкуство. :)

Заповядайте на 25.10.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Народно читалище "Съзнание - 1926 г."

ОЧАКВАМЕ ВИ!
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата