Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Поздравителен адрес към жителите на село Разделна, община Белослав
12.05.2018

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО РАЗДЕЛНА,

В този тържествен ден за Вас, приемете от мое име и от името на общинска администрация Белослав най-сърдечни пожелания по повод празника на с. Разделна.

Нека все така с достойство и упоритост да се пазят традициите и да се работи за авторитета на с. Разделна, за превръщането му в желано място за живот, в приветлив и гостоприемен дом.

Изразявам своята признателност и уважение към всички Вас, които с труда си утвъждавате Разделна като българско село с изявени традиции и Ви благодаря за подкрепата да отстояваме заедно интересите на Община Белослав!

Пожелавам Ви здраве, късмет и благополучие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата