Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
13.04.2018

От 10.04.2018 г. в община Белослав стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост, отново осигурени по Оперативната програма за храни. 15 897 нуждаещите се ще получат по 16,320 кг. от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг., рибни консерви – 1,120 кг., грах – 3,200 кг., лютеница – 2 кг., доматено пюре – 0,800 кг., бисквити – 1,200 кг. и мед – 1 кг . Храните се предоставят в цялата страна чрез мрежата на Българския червен кръст (БЧК). Край на кампанията за раздаване е 27.04.2018 г. /петък/.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – осигуряване на топъл обяд и предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти.

Мястото за получаване на продуктите : ,,Медицински център I’’ , в пункт БЧК при община Белослав.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата