Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
ОИЦ - Варна ще проведе информационно събитие на Тема „Европа за младите предприемачи“
12.04.2018

Уважаеми жители и гости на община Белослав,

обръщаме се към Вас от името на Областния информационен център – Варна, чиято дейност е свързана с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомагаме бенефициенти, изпълняващи проекти.

Техните услуги са безплатни и са насочени към граждани, организации и фирми. Целта им е освен да популяризират различни опции на европейско финансиране, да насърчат активни граждани да кандидатстват по различни програми.

На 27 Април от 14:00 часа, Областен информационен център-Варна ще проведе информационно събитие в заседателната зала на Община Белослав. Темата е „Европа за младите предприемачи“. Събитията се организират с участието на експерти от Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието.

По време на информационното събития ще бъдат педставени мерките Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“, „Еразъм за млади предприемачи” както и A.L.E.C.O. новата европейска програма за младежко предприемачество.

Прилагаме програма на срещата.

Благодарим Ви предварително за отделеното време !
Областен информационен център - Варна

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата