Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
ЕДНА ОТ НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ ОТ ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА – СКИЦА НА ИМОТ
10.02.2018
Една от най-търсените услуги в общинска администрация Белослав от гражданите и бизнеса– СКИЦА НА ИМОТ, може да бъде извадена по електронен път и струва с 30 на сто по-евтино, отколкото ако се редите на опашка пред Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК). 

В деловодоството на Общинска администрация вече са постъпили над 80 заявления за АГКК с искане за издаване на различни документи. 

Кадасралната карта е електронна и общодостъпна. Тя показва местата с кадастър в страната, като стига до ниво имот и от нея може да се получава информация за сградите (http://www.cadastre.bg/ )

Обслужването на клиенти и ползватели на кадастрални услуги се извършва извършва от Информационния център на Общинска администрация – Белослав в рамките на работното време : от 8:30 – 17.00 ч.
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата