Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2018
12.01.2018

Днес, 12.01.2018 година в община Белослав се проведе обществено обсъждане на бюджета за 2018 година. Публичното обсъждане започна от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на общината. По разчети, общата сума на бюджета е в размер на 11 082 818лв., разпределен между делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Общата сума за делегирани от държавата дейности е 6 708 301.00 лева. Увеличението на субсидията от държавата за тези дейности, спрямо 2017 година, е в размер на 453 924.00 лева . Планираните приходи от местни дейности са в размер на 4 374 517 лв. Инвестиционната програма на Община Белослав е в размер на 1 913 425 лв.

Основен акцент на инвестиционната програма на Община Белослав за 2018 са разходите за техническа и социална инфраструктура– социални дейности, благоустрояване на населените места, пътища и др.

Разширяване обема и обхвата на програмата ще се извърши чрез финансиране на проекти с външни източници и средства от:
-Министерство на труда и социалната политика;
Министерство на околната среда и водите;
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;
-Програма за развитие на селските райони;
-други източници.

На публичното обсъждане присъстваха жители на общна Белослав, кметове по населени места, общински съветници, представители на НПО и служители на Общинска администрация.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата