Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Годишен отчет на кмета на община Белослав
05.12.2017
Ръководството на общинска администрация кани жителите на община Белослав за запознаване с Годишен отчет на кмета на община Белослав за изпълнение на „Програма за управление на община Белослав за мандат 2015-2019 г.“ за 2016 и 2017г., която ще се състои:

1. На 11.12.2017г. от 18:00 часа в Ритуалната зала на Народно читалище "Съзнание – 1926 г.“ в гр. Белослав, община Белослав;
2. На 12.12.2017г от 18:00 часа в Пенсионерския клуб в кв.“Акации“ гр.Белослав;
3. На 13.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ „Пробуда“ с.Страшимирово;
4. На 14.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ „Искра“ с.Езерово;
5. На 15.12.2017 г. от 18:00 часа в НЧ "Добруджа – 1929 г. с.Разделна.

Жителите и гостите на срещата ще могат да поставят своите въпроси към всички представители на ръководството на общината, както и техни предложения.
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата