Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
На 1 декември се отбелязва Световният ден за борба срещу СПИН
01.12.2017

За първи път денят е отбелязан през 1988г. СПИН e съкращение на Синдром на придобитата имунна недостатъчност, а заболяването се причинява от смъртоносния вирус ХИВ.

Заразяването засяга имунната система - частта на тялото, която обикновено функционира, за да отблъсква организми като бактериите и вирусите. Отбранителните сили на тялото отслабват и то става безпомощно срещу инфекции и болести. Често пациентите умират от безобиден грип.

Борбата срещу СПИН се води вече над 30 години. В България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика.

В община Белослав се проведе АНТИ/СПИН кампания под наслов ,,ПРЕЗЕРВАТИРАЙ СЕ’’.

Кампанията се проведе в училищата на територията на общината с цел да бъде предоставена информация на младите хора чрез техни връстници и да ги мотивира да изследват своя статус.

Представители на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/ при община Белослав раздадоха на учениците информационни материали "Всичко, което трябва да знаеш за СПИН", тениски с щампа на символичната червена лентичка от МКБППМН и презервативи.

Общинска администрация уведомява, че безплатни изследвания за ХИВ и СПИН статус могат да се направят през цялата година в Регионалната здравна инспекция - Варна. /Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Брегалница", №3/

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата