Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
29.11.2017

Уважаеми жители на Община Белослав,

Общинска администрация Ви уведомява, че на 05.12.2017 г. от 18:00 часа, в Конферентната зала на община Белослав, ще се проведе среща с представители на „ОЛИВА“ АД, с цел информиране на всички заинтересовани лица във връзка с предстоящо разкриване на над 100 нови работни места в новата производствената база и складово стопанство на ОЛИВА АД, разположени в землището на с. Разделна, Община Белослав.
Маслодобивната фабрика Олива АД има повече от половин вековна история. Строителството на маслодобивната фабрика е започнато през 1942 г.
Олива АД е един от най- големите производители на сурово и рафинирано слънчогледово масло в България. Олива АД също преработва сезонно рапица в сурово рапично масло и рапичен шрот. Компанията оперира две маслодобивни инсталации в България. Първата инсталация се намира в град Кнежа, а втората в град Полски Тръмбеш. С двата завода, Олива АД преработва около 30% от маслодайните семена в България.

Към настоящият момент ОЛИВА АД възстанови производството на слънчогледово масло в гр. Провадия, община Провадия и инвестира в нов завод и складово стопанство в с. Разделна, община Белослав. В тази връзка ще бъдат осигурени над 100 нови работни места и Дружеството търси кадри за производствата си в гр. Провадия и с. Разделна (община Белослав).

Предстои да бъдат разкрити работни места в следните направления:

• Направление: Поддръжка
• Направление: Администрация
• Направление: Вътрешно логистичино осигуряване
• Направление: Лаборатория
• Направление: Производство

 
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата