Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
08.08.2017
Уважаеми съграждани, 
в общинска администрация Белослав постъпи писмо от Втора районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението “-Варна , с което информират и призовават всички граждани , предвид повишаването на температурите и увеличаването на риска от възникване на пожари през месец август .
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ:

• При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112;

• По време на пожароопасния сезон, да се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии;

• Забранено е още паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътните ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разстояние до 100м. от него;

• Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

    Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
    Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.

НАПОМНЯМЕ ВИ ЗА АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА И РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!

„Чл.6, ал.1,т.2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи.“
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата