Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
06.08.2017

Уважаеми дами и господа,

Общинска администрация - Белослав Ви уведомява, че предвид изключително горещото време и драстично високите температури на въздуха през изминалите и предстоящите дни, "Нира бус" ООД предприе съответните мерки, а именно: всички автобуси, изпълняващи курсове по направленията Белослав - Варна и Разделна - Варна са с изправни и функциониращи на пълен капацитет климатици, същите преминават ежедневен преглед за състоянието им, както и всички водачи са изрично инструктирани да не ги гасят, като практически се получава в най-горещите дни автобусите да бъдат с работещи двигатели и климатици почти през целия ден на изпълнение на курсовете. В допълнение, водачите поддържат постоянна връзка с отговорния екип на дружеството и при най-малкия проблем или съмнение за такъв сме в състояние да отреагираме, вкл. и да подменим амтобус с неработещ климатик, както и да окажат необходимата помощ, ако се наложи.

Независимо от горното, следва да отбележим, че при такива високи температури на въздуха от 38-41 градуса, за което е обявен и код "оранжев" от метеоролозите, максималното което може да се постигне, предвид и технологичните възможности на автобусите, е в купето да се поддържа температура по-ниска с максимум 6-8 градуса от външната.

Ето защо се обръщаме към Вас с апел да отправите предупреждение и уведомление до най - уязвимите пътуващи по направление Белослав - Варна и Разделна - Варна, а именно възрастни хора, хора с хронични заболявания и деца, да избягват пътуване в най-натоварените часове сутрин и вечер, както и през най-топлите часове на деня, с оглед избягване на инциденти и създаване на ненужно напрежение и дискомфорт.

Общинска администрация - Белослав

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата